Proiect Erasmus+ 2019-1-RO01-KA202-063820

Oral Special Care Academic Resources (OSCAR)

IO3. Propunere privind îmbunătățirea curriculei actuale de rezidențiat în Pedodonție la   secțiunea ”Tratamentul complex la pacienții cu nevoi speciale”

Stomatologia pediatrică (Pedodonția) este recunoscută în România ca specialitate stomatologică de sine stătătoare din anul 2016, având un rezidențiat cu durata de 3 ani (Ordinul Ministerului Sănătății  nr 1109/6.10.2016, Publicat în Monitorul Oficial nr. 786 din 6 octombrie 2016). În timpul celui de-al treilea an de rezidențiat, programa actuală de studii postuniversitare are prevăzute 12 ore de cursuri și 28 de ore de stagii clinice dedicate îngrijirii orale la pacienții cu nevoi speciale.

În varianta sa actuală, această programă cuprinde:

Tratamentul complex la pacienții cu nevoi speciale (40 ore)

  I. Cursuri conferință – 12 ore:

 • Terminologie și clasificarea pacienților cu nevoi speciale pe tipuri de dizabilități (fizice, psihice, senzoriale, medicale)
 • Atitudinea terapeutică complexă, interdisciplinară a copiilor cu dizabilități
 • Aspecte specifice ale tratamentului pedodontic la pacienții cu nevoi speciale

  II. Activități practice – 28 ore:

– Efectuarea manoperelor terapeutice specifice la pacienți cu dizabilități

– Recenzii ale literaturii de specialitate în vederea realizării de referate

                ——————————————————————-

Conform recomandărilor în vigoare ale iADH (International Association of Disability and Oral Health), specialiștii pedodonți pot fi considerați ca având ”un nivel ridicat de competență” în îngrijirea pacienților cu nevoi speciale deoarece în cadrul programului de rezidențiat fac pregătire teoretică și practică în acest domeniu pe o perioadă de cel mult 12 săptămâni. În plus, medicii stomatologi pediatri sunt singurii care primesc, pe parcursul rezidențiatului,  pregătire în domeniul managementului comportamental, ceea ce îi recomandă ca pe o categorie profesională de elecție pentru abordarea terapeutică a pacientului cu dizabilități.

De aceea, este necesară o programă îmbunătățită și detaliată pentru a obține o cât mai bună pregătire a medicilor pedodonți în ceea ce privește abordarea pacienților cu nevoi speciale de îngrijire a sănătății.

Echipa proiectului OSCAR a efectuat un studiu amănunțit al programei universitare și de învățământ postuniversitar în domeniul îngrijirii stomatologice a pacientului cu nevoi speciale în țăile proiectului (Franța, Italia, România și Turcia), rezultatele acestei cercetări fiind publicate în Revista Română de Medicină Dentară, nr 3-4/ 2021; disponibil online la: https://rjd.ro/volume-xxiv/no-3-4-2021/special-oral-care-in-educational-systems-from-four-european-countries/

De asemenea, în cadrul proiectului am efectuat un studiu pilot referitor la percepția și atitudinile rezidenților de Pedodonție din țările proiectului în ceea ce privește asigurarea asistenței medicale stomatologice pentru copiii cu nevoi speciale de îngrijire a sănătății. Studiul a fost prezentat în cadrul Congresului Asociației Europene de Învățământ Stomatologic (Association for Dental Education in Europe – ADEE), ediția 2021 (Didilescu A, Vinereanu A, Tănase M, Vacaru RP, Ilinca R, Munteanu A. Romanian paediatric dentistry residents’ self-perceived training needs towards treating patients with special oral care needs. ADEE Strasbourg on-line  annual meeting 2021. https://adee.org/tour-poster-showcase-session-1).

Coroborarea rezultatelor acestor cercetări ne-a condus la concluzia că secțiunea dedicată stomatologiei speciale din actuala programă de rezidențiat din România ar putea fi îmbunătățită, chiar în condițiile menținerii numărului actual de ore alocate.

În consecință, avansăm următoarele

Propuneri privind modificarea curriculei actuale de rezidențiat de Pedodonție, secțiunea

Tratament stomatologic la pacientul cu nevoi speciale de îngrijire a sănătății

  A. Cursuri teoretice – subiecte:

 • Terminologie și clasificarea pacienților cu nevoi speciale pe tipuri de dizabilități (fizice, psihice, senzoriale, medicale)
 • Aspecte epidemiologice legate de pacienții cu nevoi speciale de îngrijire a sănătății
 • Aspecte legate de etică; consimțământul informat în cazul pacienților cu dizabilități
 • Tabloul clinic general al celor mai frecvente dizabilități/patologii care au impact asupra sănătății orale:
  • Sindromul Down
  • Tulburările din spectrul autist (TSA)
  • ADHD
  • Diabetul zaharat de tip I (insulino-dependent)
  • Bolile cardiace congenitale
  • Discraziile sanguine
  • Bolile renale
  • Paralizia cerebrală
  • Epilepsia
  • Despicăturile labio-maxilo-palatine
  • Dizabilități senzoriale
  • Primary failure of eruption
 • Manifestările orale ale diferitelor tipuri de dizabilități și modul cum influențează acestea calitatea vieții pacienților
 • Aspecte specifice ale tratamentului pedodontic la pacienții cu nevoi speciale
 • Atitudinea terapeutică complexă, interdisciplinară în managementul stomatologic al copiilor cu nevoi speciale de îngrijire a sănătății
 • Metode farmacologice și nefarmacologice de management comportamental în abordarea pacienților cu nevoi speciale; indicații, contraindicații, limite
 • Tratamentul stomatologic sub sedare conștientă:
  • Sedarea cu midazolam
  • Inhalo-sedarea cu amestec de protoxid de azot și oxigen
 • Tratamentul stomatologic în condiții de spitalizare:
  • Bedside dentistry (Stomatologie la patul pacientului)
  • Tratamentul stomatologic sub anestezie generală
 • Efectele adverse ale medicației folosite in tratamentul anumitor afecțiuni generale cu implicații asupra stării de sănătate orală și asupra tehnicilor de tratament stomatologic
 • Prevenirea endocarditei bacteriene la pacienții cu boli cardiace
 • Conceptul ”Dental Home”
 • Metode de prevenire a cariilor, bolilor parodontale si traumatismelor dento-parodontale la pacienții cu nevoi speciale

  B. Activități practice:

 • Efectuarea manoperelor terapeutice specifice la pacienții cu dizabilități, atât la cei cooperanți, cât și la cei parțial cooperanți sau necooperanți. Medicii rezidenți
  • pot realiza tratamentul stomatologic al pacienților cu nevoi speciale în condiții de cabinet stomatologic, cu sau fără ajutorul (dar sub îndrumarea) unui cadru didactic;
  • la pacienții parțial cooperanți sau necooperanți vor asista la tratamentul cu sedare conștientă sau sub anestezie generală.
 • Recenzii ale literaturii de specialitate în vederea realizării de referate despre o dizabilitate / boală rară și implicațiile acesteia asupra sănătății orale
 • Pregătirea unei lucrări/prezentări despre parcursul clinic al pacienților examinați și tratați, pornind de la prima vizită a acestora în cabinetul stomatologic.

  C. Rezultate preconizate

Ca urmare a acestei pregătiri, medicii rezidenți de Pedodonție trebuie să fie capabili:

 • Să înțeleagă bazele (fundamentele) biologice ale diferitelor dizabilități
 • Să poată recunoaște diferite tipuri de dizabilități
 • Să poată descrie tipurile frecvent întâlnite de dizabilități si impactul lor asupra stării de sănătate orală și funcțiilor aparatului dento-maxilar
 • Să cunoască principiile farmacologice, principalele interacțiuni și efecte adverse, atât generale, cât și cele de la nivelul cavității bucale ale medicamentelor folosite frecvent de către pacienții cu nevoi speciale
 • Să cunoască metodele de tratament profilactic și curativ folosite în abordarea pacienților cu nevoi speciale
 • Să înțeleagă aspectele legale și etice ale tratamentului stomatologic al pacienților cu dizabilități
 • Să respecte autonomia pacienților și să adapteze tehnicile farmacologice și nefarmacologice de management comportamental la nevoile specifice fiecărui pacient în parte.
 • Să înțeleagă rolul familiei și al aparținătorilor în luarea deciziilor care privesc îngrijirea acestor pacienți
 • Să aibă experiență în evaluarea riscului, planificarea tratamentului și acordarea de îngrijiri stomatologice sub sedare sau anestezie generală
 • Să aibă cunoștințe privind tehnicile sigure de transfer și poziționare corectă, folosind mijloace ajutătoare la nevoie, pentru pacienții cu dizabilități fizice.
 • Să înțeleagă importanța pregătirii medicale continue și a îmbunătățirii competențelor în domeniul îngrijirii pacienților cu nevoi speciale pe parcursul întregii cariere.

————————————————-

Scopul pregătirii medicilor rezidenți de Pedodonție în îngrijirea stomatologică a pacienților cu nevoi speciale este:

 • să crească nivelul de conștientizare al medicilor,
 • să crească nivelul de cunoștințe al medicilor,
 • să îmbunătățească abilitățile practice ale medicilor,

urmărind, pe cale de consecință, 

 • să îmbunătățească accesul pacienților cu nevoi speciale la îngrijire stomatologică de calitate
 • să îmbunătățească nivelul calității serviciilor medicale acordate acestei categorii de pacienți
 • să îmbunătățească nivelul calității vieții acestor pacienți.

————————————————————————————————–

            Spre a veni în sprijinul cadrelor didactice de la Disciplinele de Pedodonție din centrele universitare care organizează rezidențiat de Pedodonție, este important de menționat că platforma proiectului Erasmus+ 2019-1-RO01-KA202-063820 Oral Special Care Academic Resources (OSCAR) poate fi utilizată ca suport de curs, atât pentru partea teoretică, cât și pentru partea practică de pregătire a medicilor rezidenți de Pedodonție în domeniul stomatologiei speciale.

Platforma este disponibilă și se poate accesa la https://oscarpd.ro/, accesul fiind gratuit. Materialele din platformă sunt rezultatul muncii de echipă a colectivului de proiect, cazurile clinice prezentate fac parte din cazuistica personală a membrilor echipei, iar utilizarea materialelor este permisă exclusiv în scopuri non-comerciale, cu menționarea sursei. Conținutul platformei este protejat de legea drepturilor de autor, orice reproducere neconformă cu precizările de mai sus fiind sancționabilă conform legislației în vigoare.